L'Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, té el seu orígen l'any 1568, i és la més antiga de les que existeixen a Girona. La seva fundació es documenta en la reunió que va tenir lloc el 5 d'octubre de l'esmentat any, als claustres del Carme, en que es varen redactar els estatuts, que foren aprovats, per Reial Privilegi, el 24 d'octubre del següent any de 1569. Amb la modificació a aquests estatuts que s'hi va introduir l'any 1684, es va determinar que els confrares havien de ser trenta-tres, com els anys que va viure Jesús. El 20 de maig de 1699 es va ajuntar amb l'Arxiconfraria de la Degollació de Sant Joan Baptista.
Carles Rahola, a "La pena de mort a Girona", esmenta que en el segle XVI [s'esdevé] un fet tan remarcable com és la fundació de la Puríssima Sang, en virtut del Reial Privilegi datat a Barcelona el 24 d'octubre del 1569. Aquesta Confraria tenia la pietosa missió d'assistir els reus des que eren posats en capella fins que eren enterrats.

You may also like

Back to Top